default-header
Home Huisregels

Huisregels

In onderstaand reglement vind je de belangrijkste huisregels die op ons landgoed gelden. Wij vragen je deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels:

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct de accommodatie
 • Landgoed de Hilkensberg is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het landgoed werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het landgoed, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kun je bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het landgoed.
 • Omdat we een klein gemoedelijk park zijn, willen we graag voor de gasten die voor de rust komen, en de gezinnen met kleine kinderen dat het na 22.00 rustig is op het landgoed.

Het is niet toegestaan om:

 

 • Eigendommen van landgoed de Hilkensberg mee te nemen buiten het park. Bij het beschadigen van eigendommen van het landgoed kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de directie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Eigen muziek te gebruiken i.v.m. de rust voor je medegasten.
 • De accommodatie te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Te roken op de hotelkamer . Indien wij constateren dat er toch gerookt is, zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 aan u doorbelasten.
 • Bepaalde versiering te gebruiken op de hotelkamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamer in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Eigen drinken en eten te nuttigen op het terras en andere publieke ruimtes. Voor het gebruik van eigen producten kun je gebruik maken van het grasveld aan de andere kant van de zwemvijver of op de picknickbankjes achter in het park.
 • Onze koelingen te gebruiken voor eigen drank en/of eten.
 • Huisdieren mee te nemen naar het landgoed en uw accommodatie.
 • Zonder (bad)kleding het park betreden.
 • Het fornuis en de oven van de landelijke keuken in het hotel te gebruiken